Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 lực lượng nhiệm vụ, giải pháp vun đắp và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

nghị quyết nêu rõ tình hình, cỗi nguồn và nhận mặt các biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những trình bày "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo ngừng thi côngĐây, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là phai lạt hoàn hảo bí quyết mạng; nghiêng ngả, sút giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa phố hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

biểu thị về suy thoái đạo đức, lối sống biểu đạt ở những nội dung như: cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn tư nhân, ko để ý tới ích lợi tập thể; ghen ghét, đố kỵ, bì, suy bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko trung thực, hà lạm, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận diện là biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống.

miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong Đó mang việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản bác, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", tăng trưởng "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ có toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang một trong những tiêu chí "củng cố niềm tin của dân chúng đối có Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thực, kể rõ sự thật, giám định đúng sự thật", quyết nghị đề ra 4 đội ngũ nhiệm vụ, giải pháp các đơn vị quản lý uỷ, đơn vị Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hành đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

một là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tập hợp lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng sáng tạo và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

hai là, về cơ chế, chính sách. các đơn vị quản lý uỷ, doanh nghiệp Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hành nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người mang chức, sở hữu quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu bổn phận tới đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, tư nhân trong từng giai đoạn giải quyết công việc và mang chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

kiên quyết gạn lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ nhiệm đối sở hữu cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn tất nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. #.

các ngành uỷ, công ty đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm luật pháp về điều hành, điều hành bảo đảm công khai, sáng tỏ, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thụ động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá tổ chức nhà nước, nguồn vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn đầu tư, nhà băng, thuế, thương chính, phân bổ, quản lý và tiêu dùng biên chế...

đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn mang việc hoàn thiện quy định về đơn vị, bộ máy và công việc kiểm soát an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong lành về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác rà soát, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không phù hợp hoặc thực hành không nghiêm chỉnh các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hiện có hiệu quả...

nâng cao thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm bợ đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc mang dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng lúc, coi xét tư cách đảng viên và kết hợp với các cơ quan chức năng mang giải pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và trận mạc Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phường hội. các đơn vị quản lý uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện thị trấn hội của mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

tăng cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của trận mạc Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - thị trấn hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong tranh đấu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hành trang nghiêm, với hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân khiến cho, dân rà soát. Trước mắt, tập kết khắc phục kịp thời, dứt điểm những trở ngại bức xúc của quần chúng. #...

Toàn văn: quyết nghị Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường vun đắp, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những trình bày "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên tư vấn, ngoài mặt, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung cấp hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới cầu môn, lưới cầu môn và các phụ kiện sân bóng khác!

giải đáp chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét